Ceny nowych samochodów Ceny samochodów używanych AutoSalon
INTERIA.PL - Portal internetowy

Biznes

enhanced by Google


  
Szukaj

#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl     Kalendarium  
 


 

     Ankieta  
 
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany?
 

   

Łączenie spółek
Łączenie spółek podlega określonym zasadom. Spółki kapitałowe mogą łączyć się między sobą, a także z pewnymi ograniczeniami ze spółkami osobowymi. Mianowicie spółka osobowa nie może być spółką przejmującą ani spółką nowo zawiązaną. Możliwe jest połączenie spółek osobowych, jednak tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej. Zakazane jest łączenie spółek znajdujących się w likwidacji, w upadłości oraz które rozpoczęły podział majątku.

Połączenie może być dokonane na kilka sposobów:
1) przez przejęcie - polega to na przeniesieniu całego majątku spółki (przejmowanej) na inna spółkę (przejmującą);
2) przez zawiązanie spółki kapitałowej - polega to na przejściu majątku wszystkich łączących się spółek w zamian za udziały lub akcje nowej spółki.

Spółka przejmowana, a także spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane w dniu wykreślenia z rejestru. Postępowania likwidacyjnego w takim przypadku nie przeprowadza się. Dniem połączenia spółek jest dzień wpisania połączenia właściwego rejestru według siedziby spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej. Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. W szczególności przechodzą z dniem połączenia zezwolenia, koncesje, ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej lub którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie. Oczywiście z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.

 następne »

drukuj  drukuj

 PRZECZYTAJ

  » Biznes plan, czyli Kowalskiego pomysł na firmę
  » Formy prowadzenia działalności gospodarczej
  » Spółki osobowe
  » Spółki kapitałowe
  » Osoba fizyczna
  » Przekształcanie spółek
  » Podział spółek
  » Łączenie spółek


  KALKULATOR WALUTOWY

średni kurs NBP z dnia 17.08.2017
 podaj kwotę w  
 wynik w  
   
 Kalkulatory
ustawowy
zobowiązań podatkowych


ZOBACZ OSTATNIE WYDANIE


 DEPOZYTY MIĘDZYBANKOWE
 WIBOR 1M 17.08.2017r.
= 1,31 0,00%  więcej »

 LIBOR 1M(USD) 17.08.2017r.
+ 1,2283 0,04%  więcej »

 PIENIĄDZE W BANKUSTREFA.PL
STREFA.PL
Firmowe konta www i e-mail
Fachowy sposób promocji firmy.
Domeny
Wygodny system rejestracji i zarządzania domenami.
mBiznes
Finanse firmy przez Internet
Niski koszt, ciągły dostęp.


 Napisz do serwisu Moja Firma » serwisy INTERIA.PL »
10.50-