Ceny nowych samochodów Ceny samochodów używanych AutoSalon
INTERIA.PL - Portal internetowy

Biznes

enhanced by Google


  
Szukaj

#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl     Kalendarium  
 


 

     Ankieta  
 
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany?
 

   

Przekształcanie spółek
Przepisy k.s.h. przewidują możliwość przekształcenia spółek w inne spółki. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (tzw. spółki przekształcane) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółki przekształcone).

Również spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową przez jej wspólników. Zakaz przekształcenia dotyczy spółek w likwidacji, które rozpoczęły podział majątku oraz spółek w upadłości. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru spółkę przekształcaną. Konsekwencją przekształcenia jest to, iż spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Aby dokonać przekształcenia należy:
1) sporządzić plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
2) wydać uchwałę o przekształceniu spółki;
3) powołać członków organów spółki przekształconej albo określić wspólników prowadzących sprawy tej spółki i ją reprezentujących;
4) zawrzeć umowę albo podpisać statut spółki przekształconej;
5) dokonać w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślić spółkę przekształcaną.

Są to ogólne warunki dotyczące przekształcenia spółek.
Warunki szczegółowe są uzależnione od typu przekształcenia.

 następne »

drukuj  drukuj

 PRZECZYTAJ

  » Biznes plan, czyli Kowalskiego pomysł na firmę
  » Formy prowadzenia działalności gospodarczej
  » Spółki osobowe
  » Spółki kapitałowe
  » Osoba fizyczna
  » Przekształcanie spółek
  » Podział spółek
  » Łączenie spółek


  KALKULATOR WALUTOWY

średni kurs NBP z dnia 17.08.2017
 podaj kwotę w  
 wynik w  
   
 Kalkulatory
ustawowy
zobowiązań podatkowych


ZOBACZ OSTATNIE WYDANIE


 DEPOZYTY MIĘDZYBANKOWE
 WIBOR 1M 17.08.2017r.
= 1,31 0,00%  więcej »

 LIBOR 1M(USD) 17.08.2017r.
+ 1,2283 0,04%  więcej »

 PIENIĄDZE W BANKUSTREFA.PL
STREFA.PL
Firmowe konta www i e-mail
Fachowy sposób promocji firmy.
Domeny
Wygodny system rejestracji i zarządzania domenami.
mBiznes
Finanse firmy przez Internet
Niski koszt, ciągły dostęp.


 Napisz do serwisu Moja Firma » serwisy INTERIA.PL »
10.51-