Ceny nowych samochodów Ceny samochodów używanych AutoSalon
INTERIA.PL - Portal internetowy

Biznes

enhanced by Google


  
Szukaj

#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl     Kalendarium  
 


 

     Ankieta  
 
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany?
 

   

Osoba fizyczna
Podstawową, z punktu widzenia osoby fizycznej zamierzającej założyć własną firmę i indywidualnie ją prowadzić, jest zasada wolności gospodarczej. Zgodnie z nią podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Warunki te związane są najczęściej ze specjalnymi kwalifikacjami, jakie musi posiadać podmiot lub odnoszą się do dziedzin działalności o szczególnym znaczeniu dla państwa. Przejawem ograniczenia zasady wolności działalności gospodarczej są koncesje.

  • co podlega koncesji?
Przejawem ograniczenia zasady wolności działalności gospodarczej są koncesje. Uzyskanie koncesji jest niezbędne m.in. do:
- poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż;
- wytwarzania i obrotu bronią;
- wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
- ochrony osób i mienia;
- budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy o autostradach płatnych;
- rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

  • postępowanie w sprawach o udzielenie koncesji
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji leży w gestii ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu. Koncesji udziela się najkrócej na 2 maksymalnie na okres 50 lat. Ubiegający się o wydanie koncesji powinien złożyć wniosek o jej udzielenie zawierający oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców, określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.

W sytuacji, gdy przewidziane jest udzielenie ograniczonej liczby koncesji, to o możliwości jej uzyskania organ koncesyjny ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku ogólnokrajowym. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą podlegającą koncesjonowaniu, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania koncesji. Takie przyrzeczenie zwane jest promesą. Okres jej ważności nie może być krótszy niż 6 miesięcy. W tym okresie w zasadzie nie można odmówić udzielenia koncesji. Opłatę skarbową pobiera się za udzielenie, zmianę koncesji, a także za udzielenie promesy.

Aby założyć swoją firmę musisz przejść 6 kroków do własnej firmy. Osoba fizyczna może zostać uznana za małego lub średniego przedsiębiorcę.

 następne »

drukuj  drukuj

 PRZECZYTAJ

  » Biznes plan, czyli Kowalskiego pomysł na firmę
  » Formy prowadzenia działalności gospodarczej
  » Spółki osobowe
  » Spółki kapitałowe
  » Osoba fizyczna
  » Przekształcanie spółek
  » Podział spółek
  » Łączenie spółek


  KALKULATOR WALUTOWY

średni kurs NBP z dnia 17.08.2017
 podaj kwotę w  
 wynik w  
   
 Kalkulatory
ustawowy
zobowiązań podatkowych


ZOBACZ OSTATNIE WYDANIE


 DEPOZYTY MIĘDZYBANKOWE
 WIBOR 1M 17.08.2017r.
= 1,31 0,00%  więcej »

 LIBOR 1M(USD) 17.08.2017r.
+ 1,2283 0,04%  więcej »

 PIENIĄDZE W BANKUSTREFA.PL
STREFA.PL
Firmowe konta www i e-mail
Fachowy sposób promocji firmy.
Domeny
Wygodny system rejestracji i zarządzania domenami.
mBiznes
Finanse firmy przez Internet
Niski koszt, ciągły dostęp.


 Napisz do serwisu Moja Firma » serwisy INTERIA.PL »
10.50-