Ceny nowych samochodów Ceny samochodów używanych AutoSalon
INTERIA.PL - Portal internetowy

Biznes

enhanced by Google


  
Szukaj

#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl     Kalendarium  
 


 

     Ankieta  
 
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany?
 

   

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Działalnością gospodarczą (według Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej) jest zarobkowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa, a także poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych. Cecha ciągłości wykonywania działalności gospodarczej oznacza, że nie może być ona wykonywana incydentalnie, ale może być sezonowo. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Kto jest przedsiębiorcą?

Za przedsiębiorcę uważa się trzy kategorie podmiotów: osoby fizyczne, osoby prawne oraz niemające osobowości prawnej spółki prawa handlowego, które zawodowo oraz we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą.

Za przedsiębiorców uważa się obecnie także wspólników spółki cywilnej (do 1 stycznia 2001 r. przedsiębiorcą była spółka, a nie jej wspólnicy) w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Spółki prawa handlowego

Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. jest podstawowym aktem odnoszącym się do spółek prawa handlowego. Reguluje sposób i zasady ich tworzenia, organizacji, funkcjonowania, a także kwestie związane z ich łączeniem, podziałem i przekształceniem. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Dwie ostatnie spółki (akcyjną i z ograniczoną odpowiedzialnością) są spółkami kapitałowymi, pozostałe osobowymi.


drukuj  drukuj

 PRZECZYTAJ

  » Biznes plan, czyli Kowalskiego pomysł na firmę
  » Formy prowadzenia działalności gospodarczej
  » Spółki osobowe
  » Spółki kapitałowe
  » Osoba fizyczna
  » Przekształcanie spółek
  » Podział spółek
  » Łączenie spółek


  KALKULATOR WALUTOWY

średni kurs NBP z dnia 17.08.2017
 podaj kwotę w  
 wynik w  
   
 Kalkulatory
ustawowy
zobowiązań podatkowych


ZOBACZ OSTATNIE WYDANIE


 DEPOZYTY MIĘDZYBANKOWE
 WIBOR 1M 17.08.2017r.
= 1,31 0,00%  więcej »

 LIBOR 1M(USD) 17.08.2017r.
+ 1,2283 0,04%  więcej »

 PIENIĄDZE W BANKUSTREFA.PL
STREFA.PL
Firmowe konta www i e-mail
Fachowy sposób promocji firmy.
Domeny
Wygodny system rejestracji i zarządzania domenami.
mBiznes
Finanse firmy przez Internet
Niski koszt, ciągły dostęp.


 Napisz do serwisu Moja Firma » serwisy INTERIA.PL »
10.49-